Żifna romantika miegħek

L-aħħar demgħa minn għajnejja
fl-aħħar żifna li żfint miegħek. 
Jum li qatt ma jtir minn moħħi.
Bħas-sigriet l’ għad inkun tiegħek. 

Dak il-waqt l’għalih nixxennaq. 
Dawk xufftejk jagħtuni s-sliem. 
Kliemek ħelu poeżija.
Dik imħabbtek fi ftit kliem. 

Llum mhux jien qed niżfen miegħek.
Qalbi f’niket imbikkija.
Mħabbti mfissra f’djarju moħbi
b’dak li qed inħoss ġo fija.  

            Il-ħajja tiegħi mhux kompluta. 
            Jekk ninsab waħdi, 
            rrid inħoss ħlejju l-idejn 
            ta’ xi ħadd li jagħti każi. 
            M’inix b’saħħti biżżejjed.
            Jekk vojt minn ġewwa,
            rrid inħoss dawk idejk 
            u nerġgħu nkunu ta’ xulxin. 

Jekk hemm xi għelt nitlob maħfra. 
Jew vers li jqarribni lejk. 
Xi pont li jwassal sa qribek, 
jressaq xoffti fuq xufftejk. 

Nibqa’ ngħożżh’ għal dejjem f’qalbi 
l-aħħar żifna li żfint miegħek. 
Dawk idejk sħan qatt ma ninsa 
u l-ħolma l’għad inkun tiegħek.

⟵ Lura