Traba

Kemm se ndum nostor 
il-velenu li qed joqtolni minn ġewwa,
u naħbi żrara żrara
li ġew imwaddba lejn wiċċi? 

Meta l-bewwiela tibqa’ tissaqqa,
u jiena ma jkunx imissni mqar naqra.

X’jiswew xhur sħaħ thejji għall-biegħa
u f’temm ta’ siegħa 
tintebah li ma tiswiex aktar mit-trab tal-qiegħa?

għax jien traba
tista’
tonfoħ
u ttajjarni

tista tirfisni
u mbagħad iknisni

tista’ tgħid
li t-trab tar lejn wiċċek

imbagħad ma taranix
għax jien traba

imma tinsiex
li
xi darba trab kont
u trab terġa ssir

⟵ Lura