Tifkira tal-ġrajja mdemmija tal-Um El Faroud

F’dan il-port illi saħħarna 
bi ġmielu tul is-snin 
iżd’ offra wkoll il-ħobża 
lil tant u tant Maltin. 

Kemm snajja minn hemm ħarġu
minn idejn l-imgħallmin,
li b’ħila kbira ħadmu 
u waslu fl-iqsar ħin. 

Fis-skiet ta’ dik il-lejla,
ħoss kbir max-xrar tan-nar. 
Il-lejl li kexkex Malta. 
Il-lejl iswed ta’ Frar. 

Il-ħoss mas-swar irbombja 
li jkennu t-tliet ibliet. 
Il-ħoss li jibqa’ jidwi. 
Li kiser dan is-skiet. 

L-Um El Faroud f’pajjiżna
ħajjet ħaddiema swiet.
Dil-ġrajja llum tfakkarna 
qatt hekk ma jkollna mwiet. 

L-Um El Faroud bħal mafkar 
fil-baħar hemm fil-qiegħ.
Dal-jum qatt ma jitħassar. 
Nibqgħu niftakru fih. 

Is-Sliem lilkom ħaddiema. 
Bikom nibqgħu kburin.
Qatt m’intom ser tmutu
fil-qalb tagħna l-Maltin.

⟵ Lura

⟵ Lura