twarrabt fil-ġenb
għax xejjirt bandiera 
li ħaddieħor ma qabilx magħha 

“Sakemm tibqa’ tikteb f’dik il-gazzetta insina.”
“Jew huma jew aħna”

ma ridux jafu b’ismek
għax inzertajt inqbadt f’rewwixta
li ma kontx taf biha

“għandna kwistjoni u inti magħhom mela kontrina.”

staqsewk x’temmen flok min int
u meta żammejt sieket
ħallewk bħal dokument qadim
fuq xkaffa bit-trab.

“għalija ma teżistix”

tabilħaqq
xehir fis-skiet 

⟵ Lura