Meta l-qamar iħares lejk b’ħarsa ta’ żeblieħ

Meta l-qamar iħares lejk b’ħarsa ta’ żeblieħ.
Meta tkun fl-ilma tipprova titla’ ‘l fuq.
Fgat taħt il-pressjoni tal-ilma
u ħama li ma jħallunix nara d-dawl.
Id-dmugħ jitwaħħad mal-ilma
u jisfaxxa fix-xejn.
U ngħajjat ma nistax.
Meta jdejja jkunu jridu jitilqu l-ħabel
u ma nitlax ’il fuq.

Meta l-qamar iħares lejk b’ħarsa ta’ żeblieħ.
Meta nibża’ li nitla’ f’wiċċ l-ilma
u nara d-dlam.
Xehir fis-skiet minn qalbi mfarrka
u pulmuni fgati
li sebqu l-għana ħelwa
li kienet toħroġ minn fommi
u sserraħ lill-istess qalbi.

Imma
dil-ħarsa għad tintemm.
Il-qamar għad jitbissimli.

Il-Pont, Ġunju 2020; Muża Karkariża (Facebook), 10 ta’ Mejju 2021

⟵ Lura