Lura

Wara ġimgħat t’ orakli mistura 
moħbija fi screen 
nidwu b’karba ta’ ħniena, 
issa 
għal xenqa ġewwiena 
torrijiet ta’ Babel fi qlubna.

Minn ħitan bejnietna li tkissru 
għal tkissir ta’ pontijiet; 
minn arja safja mit-tniġġiż 
għat-tosku li joħroġ minn ħalqna;

Minn ġwienaħ li jgħolluna `l fuq 
mill-mewġ tal-baħar
għal tiri lejn is-sema 
li jitfgħuna f’baħar fond. 

U issa, li kważi kważi
nistgħu nieħdu b’idejn xulxin
reġgħet feġġet 
tbissima mqanżħa fuq wiċċna.