Kemm xtaqt

Kemm xtaqt
li l-baħar li werwirni jikkalma
u l-ħalel jieqfu jħabbtu mal-blat.

Kemm xtaqt
li r-riħ qawwi jittaffa
waqt li terraqt waħdi fit-triq
u t-trab jittajjar lejn wiċċi.

Kemm xtaqt
li Ċirinew jerfagħli l-piż tas-salib
fuq din l-għolja kiefra

bla ma ntbaht
bla ma raddejtlek ħajr
tal-baħar sabiħ bħal pittura fuq tila
li l-pittur tagħha jista’ jkun wieħed biss,
tar-riħ qawwi aqwa mill-aqwa qawwiet tal-bniedem,
tas-saħħa biex kuljum
niflaħ inġorr kull salib tqil.

Il-Pont, Ġunju 2018

⟵ Lura