Fuq il-bieb tal-maturità

Fuq it-tarġa
tal-bieb tal-maturità, 
għasfur ittajjar 
biex qatt ma jerġa’ lura 
minn fuq il-baħar 
li issa m’għadux qalil,
sar qisu żejt. 

Kliemek, missier, 
                 ġawhar 
                  li qatt m’għaraft 
                  il-valur tiegħu, 
                  fakkarni
                  li għadni ma qomtx 
                  mir-raqda twila tiegħi. 
                  Qatt ma fhimt 
                  x’inhu li jħassbek, missier, 
                  fi ħsibijieti mitlufa fil-ftuħ tal-ġnien 
                  Xi jfisser dan kliemek tqil? 
                  X’inhu li jħassbek, missier? 
                  X’inhu?

Ħadd ma jurik l-art 
u kif tixxabbat biex tilħaq id-dawl 
qabel ma tinżel ix-xemx 
biex ma terġax titla’.

⟵ Lura