Mitt minuta … mitt jum

Il-pjazza ewlenija tal-kapitali kienet miżgħuda bil-folol kbar ta’ nies li nġemgħu biex jiċċelebraw l-ewwel mitt jum ta’ Gvern ġdid.   Gvern li rebaħ it-tieni leġislatura tiegħu minkejja li tibqa’ mfakkra wkoll għal skandli u korruzzjoni.   Kien jum sabiħ għal bosta dakinhar 16 ta’ Mejju.  Bosta emozzjonijiet u tifkiriet ta’ taħbit mal-perspex fis-sala tal-elezzjoni.  Tkantaw bosta innijiet.  Dakinhar ma kienx il-waqt għal xi djalogu politiku.  Bil-ħsejjes tas-suffarelli u l-tal-mużika b’volum għoli, bilkemm tinstema’ titkellem.   

Charles kien mal-familja tiegħu isegwi dak li kien għaddej permezz tat-televixin.  Għalih kien jum ta’ mistrieħ wara ġimgħa bogħod miż-żewġ uliedu żgħar.  

“X’hemm tan-nies!”  ikkummentat Margaret.  “Emmnuni, bilkemm qed insegwi, “ stqarr Charles.  

L-immedjatezza fix-xogħol tal-ġurnaliżmu kienet għejjietu mhux ftit, speċjalment qabel l-elezzjoni fejn aktar minn qabel kibret il-ħtieġa li l-aħbarijiet jaslu malajr.  

“It-teknoloġija tgħinnek imma kultant tgħajjik ukoll, “ kompla jgħidilha.  

“Xi kultant ngħid li l-kwalita’ tal-ħajja jekk ma niħdux ħsieb aktar qed innaqsuha,”  rraġunat Margeret. 

“Ħu minn dak ara, “ pponta subgħajh lejn ibnu Julian.  “Bilqiegħda jilgħab u bilkemm iċċaqlaq.”  

“Għandek aptit birra?” staqsietu Margeret waqt li ġabet tnejn birra bla ma qagħdet tistenna risposta. 

“Jekk tixrob ma taħdimx sew papà,” dlok qallu ibnu Julian. 

Charles u Margerat faqqgħu daħqa, waqt li tbaxxa ħdejn ibnu Julian u bi tbissima qallu, “Jiena llum vaganza.  M’inix xogħol.  Issa llejla noħorġu flimkien u ngawdu lil xulxin.” 

“Bix-xieraq hux, “ ikkummentat Margaret. 

F’waqt wieħed Charles qabad il-mobajl f’idejh u baqa’ jħares iċċassat.  B’rogħda kbira f’ġismu ħares lejn it-tieqa bla ma jitħarrek. 

“X’ġara?”  staqsiet Margerat.  

Ma weġibx.  Baqa’ sieket u n-nuqqas ta’ kliem tiegħu beżżagħha. 

“Charles, f’ġih kemm hemm, jekk hi aħbar li tolqot lilna għidilna,” insistiet Margeret

“Se jkolli mmur,” weġibha b’mod spontanju u maħtuf.  Qabad il-ġakketta u mexa b’pass ħafif lejn il-bieb ta’ barra. 

“Charles għadhom l-għaxra u kwart.  Lanqas ser tiekol f’nofsinhar?” 

“Nieħu xi ħaġa minn barra, “  wieġeb b’mod maħtuf.  U baqa’ ħiereġ.  

Saq b’kemm kellu saħħa.  Minn moħħu bdew għaddejjin eluf ta’ ħsibijiet u emozzjonijiet differenti.   Iċempel il-mobajl.   

“Sa siegħa u nofs oħra jkunu waslu biex jitlqu.  Il-laqgħa sigrieta ser titkompla fuq Jott.  Magħhom ser ikun hemm James Ricca.  Bniedem magħruf sew mal-puliżija”

“Isa ħej!”  tbissem Charles.  “U ovvjament kollox b’mod klanestin.” 

“Ħeqq x’taħseb.  Sakemm il-poplu qed jiċċelebra.”

“Il-pulizija infurmati?” staqsa Charles. 

“Qed tiċċajta.  Ivva imma infurmati.  Charles kun hemm u informa lill-media barranija.”

 Charles kien persuna rett u kien iħobb lil pajjiżu.  Ħa nifthiemu, mhux għax ma kellux ambizzjonijiet.  Imma ma qagħdx jaħsibha darbtejn sabiex telaq mill-aħħar kamra tal-aħbarijiet li kien jaħdem magħha wara nuqqas ta’qbil.  Issa spiċċa jaħdem għal rasu.  U iva, ried ikun minn tal-ewwel biex iwassal l-aħbar.  L-informazzjoni li kellu kienet  li l-kriminali b’konnessjonijiet ma’ politiċi ma kellhomx aktar minn sagħtejn biex jaħarbu minn pajjiżna.  

Minbarra l-imħabba għal pajjiżu, Charles kien xprunat ukoll mis-simpatiji politiċi tiegħu. 

“Ma tantx ser ikampa dan l-imniefaħ ta’ gvern,” ħaseb bejnu u bejn ruħu bi tbissima fuq xufftejh. “Mitt jum.” 

Wara nofs siegħa sewqan wasal fuq il-post.  Ipparkja l-karozza.  L-atmosfera kienet tidher waħda normali.   Beda jiċċekkja l-mobajl.  Ebda aħbar. Lanqas messaġġ.  Wara xi 20 minuta deher ġurnalist ieħor indipendenti.  Sellimlu mill-bogħod.   Iżda dan beda miexi b’pass kajman lejn Charles.   Kellu nuċċali tax-xemx u resaq lejn Charles b’rasu baxxuta.

“Anke frotta sabiħa titħassar,”  lissen minn taħt l-ilsien waqt li xegħel is-sigarrett.

“Id-dudu trid toqtlu qabel ma jħassar is-siġra, “ wieġbu Charles waqt li tbiegħed minnu bla kliem u bla sliem.  Dan ma kienx il-mument ta’ diskussjoni.  Kelma nieqsa aħjar minn kelma żejda, ħaseb bejnu u bejn ruħu. 

Għaddew mill-inqas nofs siegħa, jistenna fuq ix-xwiek.  Ma kienx ipejjep imma ma waqafx igerrem difrejh.  Jimxi `l hemm u `l hawn bla ma jaf x’jaqbad jagħmel.  Is-skiet ħassu bħal stallett.   Skiet.  Għajr it-tħaxwix tal-weraq bir-riħ li donnu bħal beda jitqawwa.  M’hemmx li tagħmel buffura, ħaseb, u tnaddaf il-qiegħa.  Ma kien hemm ħadd.  Lanqas preżenza ta’ pulizija.  Ħadd ma tfaċċa.  

Imbagħad f’daqqa waħda jinfetaħ il-bieb.  Ministru tal-gvern ħiereġ b’bagalja.  Raġel ieħor li ma setax jagħraf.  U James ricca li għalkemm b’kappell u nuċċali tax-xemx seta’ jagħrfu sew. 

Qabad minnufih il-mobajl.  Messaġġi b’kull programm li kellu.  It-tlieta mxew lejn il-marina.  Preċiż kif kien maħsub.  Il-laqgħa kienet ser tkompli fuq laqgħa privata.  Ħadilhom ritratt ieħor u bagħtu lil kmamar tal-aħbarijiet internazzjonali.  Jirċievi messaġġ.  Il-mara. 

“Charles fejn qiegħed?  Ilek mill-għaxra u kwart li tlaqt.  Ħames minuti oħra nofsinhar.”  

Kellha raġun.  Kien telaq bla kliem u bla sliem.  Mitt minuta kien ilu jistenna, ħaseb bejnu u bejn ruħu.  Fil-mitt jum ta’ Gvern ġdid.  

Ħa ritratt ieħor.  Ħares lejn l-arloġġ.  11.55.  Bumm!  Sparatura.  Charles intelaq mal-art f’għadira demm.    Mijiet kienu għadhom jiċċelebraw fil-Belt Valletta.   Mal-entużjażmu tal-folla kien għadu kif tħabbar investiment ta’ mitt miljun ewro.   L-aħbar ġriet bħal leħħa ta’ berqa.  Kif il-kotra semgħu, bosta tħawdu u tfixklu.  Qatt ma stennew xi ħaġa hekk f’pajjiżna.  L-entużjażmu tal-folla għeb u xi wħud erħewlha lejn djarhom.   

Mill-banda l-oħra il-post tad-delitt fejn Charles, martri għall-ġustizzja, spiċċa minxur f’għadira demm, inbidel totalment.  Ħasra li sparatura kelli tikser dak is-skiet.  Sireni ta’ ambulanzi u pulizija.   Dehru bosta ġurnalisti.  U saħansitra ħelikopter instema’ jdur.   Il-Ministru ta kummenti qasir lill-ġurnalisti.  

“Aħbar xokkanti u determinat li naqbdu lil min wettaq dan id-delitt”

“Ministru, ministru…” komplew jiġru warajh il-ġurnalisti. 

“Onorevoli.  Onorevoli taħseb li jista’ jkun hemm xi rabta bejn dan id-delitt u l-qrubija tiegħek ma’ persuni li jista’ jkollhom konnessjonijiet kriminali?” 

“Inħallu l-proċess tal-ġustizzja.”

U baqa’ dieħel fil-karozza. 

Margaret kellha fuqha xokk qawwi.  Uliedu mbellhin.  Ma damux ma tawhom l-aħbar mill-isptar li Charles kien ħalliena.   

Ix-xemx kienet niżlet iżda l-atmosfera f’dak il-lejl kienet waħda movimentata aktar mill-jum li kien għadu kif intemm.  U dawk li nħawi ma baqgħux fis-skiet bħas-soltu.  Mill-għada bdew il-protesti.  

Nhar l-24 t’Awwissu,  l-Prim Ministru ħabbar konferenza stampa.  Huwa u l-Ministru konċernat kienu ser jieħdu responsabilta’ politika għal dak li ġara u għaldaqstant ħabbru r-riżenja tagħhom.  Għaliex, imma, dak is-skiet kellu jinkiser bi sparatura?  Għaliex dik il-ħamrija niexfa kellha tissaqqa bid-demm ta’ ġurnalist?  F’dak il-post, xi tfal tal-iskola primarja ħawlu siġra.   Ġest ħelu li juri li l-ħajja għandha valur, bil-bosta aktar mill-flus