L-għira

Min jixtieq id-deni lil ġaru jiġi f’daru 

“Isma Sur Galiżja, x’taħseb kieku nuża dik il-kantuniera fejn l-iskrivanija ta’ Robert.  Hemm għandu xkaffa kważi vojta.”

“Fil-każ inkellmu waħda u mmexxu”

“Intant mur ara!  Ma tantx iqatta’ blat.  Illum għadu lanqas ġie.”

“Naf imma dak kellimni u qed jibqa’ jaħdem sas-sitta.  U bħalissa qed jaħdem fuq ir-rapport għall-awditur.”

“Min jaf x’jagħmel wara li nitlqu aħna.  Ngħidlek wara kwarta jitlaq ‘l hemm”

L-għira ta’ Manwela għal Robert donnha għamlet biha minn mindu kien ppreżenta biċċa xogħol lill-Ministru f’isem il-kumpanija.  Hi minn dejjem ma kelliex kwiet f’qalbha imma l-għira għal Robert issa żdiedet ġmielha.  Dak in-nhar daħlet għax-xogħol.  Inżerta diġa kien hemm is-Sur Galizia u ħadet l-okkażjoni biex toħroġ il-ħdura kontra Robert.  

“Mhux sew hekk ta imma!  Min mgħallaq bix-xogħol u min għadu ma ġiex.  Jekk jibda fit-tmienja u nofs mela diġa għaddiet kwarta.”

“Jien ukoll ser ikolli nitlaq.  Issa naqbad u naqtagħhielu mill-leave.  Anzi ser naqtgħalu ġurnata!”

U hekk għamel.  

Bilkemm laħaq telaq li ġie Robert b’nifsu maqtugħ.  

“Manwela ejja malajr.  Neville fetaħ il-karozza tiegħek u qbadtu jieħu xi affarijiet.  Ġrejt ġirja warajh u ma lħaqtux.” 

“Mela għalhekk wasal tard!” ħasbet bejnha u bejn ruħha.   U dan Neville kienet taf x’tip ta’ persuna kien. 

Manwela ċemplet minnufih lis-Sur Galizia.  F’kemm ili ngħidlek sar rapport u Neville tressaq bord tad-dixxiplina.   Il-bord qabad il-lista tal-impjegati u min kien xogħol dakinhar.    Neville ta’ bniedem ħażin li kien malajr approfitta ruħu mis-sitwazzjoni 

“Robert ma kienx xogħol dak in-nhar.  Ma setax rani.”  

Paġna Mmarkata, Numru 4