Ix-xelter

Il-pulizija ma damux ma waslu fuq il-post.  Is-siġar kienu jgħattu sew ix-xelter.  Daħlu permezz ta’ torċ, qalb riħa taqsam ta’ ħmieġ uman.  Waslu sat-tmiem.  Xejn. Ħajt.  Ħarġu minnufih.  Iddeċidew jitilgħu fuq is-sur. 

“Siringa, “ ikkummenta l-kuntistabbli Michael Borg.

“Il-bqija xejn ġdid. Veduta mpekkabli minn hawn fuq,”  ikkummentat il-Kuntistabbli Psaila.

“Dik hija l-għalqa tas-Sur Gerard Farrugia,” reġa’ kkummenta l-kuntistabbli Borg, “Hawn jiġi propju wara d-dar tiegħu.”

Il-pulizija mxew fl-għalqa flimkien mal-klieb.  Xkora suspettuża deheret taħt ftit terrapien.  Resqu lejha. 

“Ġlud tal-fenek,” ikkummenta Borg minn taħt l-ilsien.

Dik il-lejla kienet waħda diżappuntanti.  Borg u Psaila dehru jaqtgħu qalbhom mit-tfittxija.  Iżda l-Ispettur Caruana kellu rasu iebsa daqs iż-żonqor.  Jekk ikun ċert mil-ħsieb tiegħu xejn ma jneħħihulu minn moħħu. 

L-għada filgħodu l-pulizija ħabbtu l-bieb ta’ Gerard Farrugia.   Tfittxija intensiva fid-dar u fil-ġnien tirriżulta għal darboħra fin-negattiv.  Il-kuntistabbli Borg deher jitħarrek `il barra iżda dlonk Psaila tatu ħarsa minn taħt, twissih sabiex ma jaqlax xi ċanfira mingħand Caruana.  L-ispettur kien qiegħed fil-ġnien, iħares iċċassat lejn il-bir.  Ma tħarrikx.  F’salt wieħed ordna li jinkixef l-għatu tal-bir.    Raġel qsajjar iniżżel sellum u ħabel u l-kollega tiegħu newwillu l-għodda sabiex ikisser l-art tal-bir.   Aktar milli rrabjat Farrugia deher skomdu.

“Ġieli tkellimt li hawn xelter midfun taħt il-bir tiegħek?”  staqsa Caruana, “Prosit eh.  Xi ħsara għamilt!”

“Probabbli dan kien jinfed ma’ dak li rajna,” spjega lill-kuntistabbli minn taħt l-ilsien.

Il-ħaddiema nġibdu lura maħsudin.  Dehru li kienu fdalijiet umani. 

Għidli Mitejn – Tell me 200, 9 ta’ Diċembru 2020