It-Triq tas-Salib

Din ir-Triq tas-Salib tikkonsisti f’ritratti ta’ 14-il stata fuq l-għolja ta’ Għammar, fl-Għarb Għawdex Dawn l-istatwi tal-irħam ġew maħluqa f’Pietra Santa, fl-Italja fuq disinji ta’ Alfred Camilleri Cauchi.

Ta’ min ngħidu li din it-Triq tas-Salib ma’ ssegwix il-Via Sagra tradizzjonali imma timxi mar-rakkont Bibliku tal-Passjoni ta’ Kristu.

L-Att tal-Indiema

Mulejja, Alla tiegħi, jisgħobbija b’qalbi kollha minn dnubieti ta’ ħajti kollha. Jisgħobbija, Mulejja, għall-ġenna li tlift u għal-infern li irbaħt; imma fuq kollox jisgħobbija għax regħextek u offendejtek li inti kollok tjieba u ħniena.

Inħobbok, Mulejja, inħobbok fuq kollox. Mil-lum ‘il quddiem, bil-għajnuna mqaddsa tiegħek, ma nidnibx qatt u qatt iżjed, u la mmur fejn dari nidneb, iżda naħrab ukoll dak kollu li dari waqqagħni fid-dnub.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

M: Nadurawk o Ġesu’ u nberkuk,
K:
għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.

—– Lura >