Il-mara fl-uffiċċju

Din l-istorja deheret f’Paġna Mmarkata, Ħarġa Numru 3

Din li kien jidlam meta joħroġ mix-xogħol lil Mario kienet tkiddu wisq.  Għal daqshekk biss, ix-xitwa kien jobogħdha.  Iħaffef lejn il-karozza u jħares ‘il ġewwa lejn l-uffiċju ta’ kumpanija tal-assigurazzjoni li kien għadu miftuħ.  Ittawwal ‘il ġewwa u l-mara li kienet għadha xogħol tbissmitlu.   Laqtuh mal-ewwel dawk l-għajnejn żoroq u anki l-mod kif tbissimitlu b’ċerta kunfidenza.  Mexa lejn il-karozza iżda dak il-lejl m’għalaqx għajn b’għajn.  Baqa’ jaħseb dwar dik il-mara.  L-għada deffes f’rasu li jkellimha.  Reġa’ għadda minn quddiem dak l-uffiċju u għamel kuraġġ u daħal ġewwa.

“Qed nitħajjar nagħmel insurance tad-dar,”  staqsha mifxul wara li dam jaħsibha ftit.

“Iva mela le.  Hawnhekk għandek il-karti biex timlihom.  Jekk ikun hemm bżonn ngħinnek.”

“Eh tajjeb grazzi ħafna kieku.  Iddum taħdem?”  pprova jibda konverżazzjoni.

“Iva u bħalissa waħdi.  Delħin vera ngħejja”

“Għandek raġun.  U nimmaġina r-raġel ikun qed jistenniek,”  ikkummenta biex fin fin jieħu informazzjoni mingħandha.

“Le.  Le waħdi ngħix.”

Dak li ried jisma’.  “Tkun trid xi darba mmorru nieklu flimkien wara x-xogħol,”issuġġerixxa.

Hi bħal infixlet.  “Imma inti tkun qed tistenniek delħin.”

“Le, le waħdi ngħix,”  kien pront qallha.

Hi ma qalet xejn.  Baxxiet rasha.

“Aħsibha ftit,”  kompla jinsisti.  “Ħa mmur”.

“Il-lejl it-tajjeb!”  qaltlu. “U sellili għal Miriam.  Ili ma narha l-keep-fit.”

Mario nstaram.  Ħareġ jiġri ‘l barra bla kliem u bla sliem.