Il-Ġurdien waħdu jinqabad!

“Ejja waħda malajr sal-ewwel uffiċju,” qal Gerard lil Mario.

“Urġenti?” staqsa Mario

“Ħafna,” wieġbu Gerard. 

Mario tefa’ l-iskrin tal-kompjuter bil-ġirja u mar sal-uffiċju. Hemm sab lil Gerard jistenieh, li b’ton ta’ rabja qallu, “Ħu naqra paċenzja Mario, għandna dal-fajl mimli żbalji. Għandna xi dettalji neqsin. Ħu ħsieb li jkollok il-firem kollha fil-fajl.”

“Hemm kienu,” wieġbu Mario mħawwad. 

“M’humiex hemm,” reġa’ Gerard u issa bħal donnu ser jitlef sabru. 

“Mela ntilfu!” 

“Iġri ġirja b’kemm għandek saħħa u mur s’għand O&S Supplies ħa jiffirmawlek malajr. Jekk ma nagħmlux din il-biċċa xogħol illum ser nitilfu kwart ta’ miljun.”

Mario ħass l-għaraq ixoqq għalih. Bla ma qagħad wisq jaħsibha qabad u telaq ‘il barra. 

Gerard ittawwal mit-tieqa żgħira tal-uffiċju u rah sejjer bil-karozza. F’dak il-ħin daħal Jesmond. 

“Żgur telaq?” staqsieh. 

“Iva. Mur malajr.”

Jesmond mar ħdejn il-kompjuter ta’ Mario u daħal fis-sistema. “X’inhu ċuċ!” ħaseb bejnhu u bejn ruħu, “Ħalla kollox miftuħ.” 

F’kemm ili ngħidlek qam u reġa’ mar fejn Gerard. 

“Bil-lest jien, “ qallu. “Bgħatt permezz tal-indirizz elettroniku tal-kumpanija ta’ Mario. Issa ovvjament ser joħroġ li dal-messaġġi ħżiena ġejjin anke mis-sistema tax-xogħol.”

Gerard daħak bil-qalb. “M’hawnx bħalek!” qallu. 

Ftit tal-ħin wara ċempel it-telefon. “Hemm hu. Infern ġej għalih!” għorok idejh Jesmond. 

Kif qabad it-telefon wiċċu sfar. Rapport lill-pulizija, dwar użu ħażin minn sistemi elettroniċi. 

“Il-ġurdien waħdu jinqabad,” qal f’qalbu Mario waqt li kien wieqaf fil-karozza.

Għidli Mitejn – Tell me 200, 15 ta’ Settembru 2021