Il-garaxx

Kien appartament imdaqqas.  Kmamar kbar u spazju fejn nistrieħu wara ġurnata xogħol. 

“Il-familja li kienu joqogħdu hawn kienu nies sew ħafna”, bdiet tgħidilna s-sinjura.

“Bħalkom, ma ridux jixtru.  Dejjem kienu komdu jħallsu l-kera.” 

“Mhux għażla tagħna!” irreaġixxejt konxja tal-prezzijiet eseġerati tal-bini. 

“Imsomma kulħadd jagħmel kif iħoss”, wieġbet bħal donnu ħasbet li ser tikkunslani. 

“U l-garaxx fejnhu?” staqsa Mark, li issa beda jiddejjaq bil-paroli.  Stennejtha dil-mistoqsija.  Minn dejjem insista li ma jħallix il-karozza barra.  Tbissimna lkoll. 

“Iva mela ħa nurik,” dlonk weġbitu.  Tista’ tinżel bil-lift ukoll.  Mark kien fuq ix-xwiek u deher ovvju li ried ifittex jinżel.  Ħriġna fil-komun.   “Hawnhekk sar xogħol ta’ tisbiħ.  Minbarra l-lift bdilna l-irħam tat-taraġ. 

Inżilna isfel.  Numru ta’ garaxxijiet.  Is-sinjura ħarġet mazz ċwievet u fetħet il-garaxx numru 15. 

“Issa tagħkom speċjali!” kkummentat b’ċerta espressjoni bħallikieku riedet timpressjonana. 

“Inti Mark għandek kamra kbira fejn tista’ taħdem,” kompliet.  “Uff”, ikkummentajt f’qalbi.  “Bdejna bis-soltu differenzi fix-xogħol tal-mara u r-raġel.  2019 u bqajna l-istess.”

Wara l-garaxx nara bieb żgħir.  U warajh kamra b’ġebla ħafna eqdem u kien jidher ċar li l-blokka t’apartamenti nbniet fuqha. 

Ħadt nifs twil ‘il ġewwa.  Dik il-kamra familjari.  Din id-dar li ħadulna meta kien għad kelli biss sentejn. 

Ħassejt rabja kbira.  Ftakart f’ommi u l-marda li ħakitha wara li spiċċajna bla saqaf fuq rasna.

Għidli Mitejn, 5 ta’ Marzu 2019