Riżorsi

Talb għal grazzji speċjali

Talb ta’ Tifħir

Talb ta’ Ringrazjament

Riflessjonijiet dwar il-Fidi

Talb għal maħfra

Talb sabiex nitħabbew miegħU

Attivitajiet għat-tfal

Dawn ir-riżorsi huma Java Applets u għalhekk jeħtieġu jew installazzjoni tal-Java Runtime Environment jew inkella Estensjoni għal browser tiegħek li tippermetti li dawn jiġu mhurija. Għal aktar tagħrif fittex ngħidu aħna Applet in Chrome u niżżel extension.

talba