1 thought on “Mill-ġrajja għall-ballata”

  1. Grazzi hafna Omar ta’ din ir-ricensjoni. Erba’ kelmiet bil-ghaqal marbutin mas-suggett. Napprezza habib. Tislijiet u sahha

    Reply

Leave a Comment