Sensei

Awtur: Edgar Formosa

Fil-ħajja dejjem se ssib min jimbuttak lura u min iżda jimbuttak `il quddiem.   Kollox jiddependi minn żewġ ħtiġijiet importanti li bħala bnedmin irridu nagħrfu għal ħajjitna: (a)  Li rridu nibqgħu determinati  (b) Irridu nagħrfu lil dawk il-persuni li jistgħu jgħinnuna nimxu `l quddiem. 

Ma tantx inħobb nibda b’din it-tip ta’ introduzzjoni għaliex nippreferi li nħalli l-qarrej jiggosta din l-istorja ħelwa, jimraħ fl-immaġinazzjoni u jissaħħar bil-kultura ta’ pajjiż orjentali (l-Ġappun).  Edgar Formosa jikteb bi stil mexxej ħafna u għandu ħila li jiddeskrivi ferm tant li l-qarrej ikun jista jistħajjel dak li qed jaqra b’tali mod kważi qisu qed jara xi filmat.  Il-ktieb ta’ 160 paġna jinqara għaldaqstant b’mod faċli u persważ li l-qarrej.  Xi waqtiet iżommuk xi ftit taħt tensjoni u l-ġrajja tgħaddi minn episodju għall-ieħor.  Patricia, il-protagonista, iżżewġet żgħira kontra r-rieda ta’ ommha u kellha tarbija.  Iżda dan iż-żwieġ ma setax ikompli minħabba vjolenza domestika u spiċċat trabbi t-tarbija waħidha.  Daħlet taħdem ġo fabbrika iżda l-ambizzjoni tagħha waslitha biex tkompli tistudja u għażlet li titħarreġ f’lingwa li mhux tant hi wisq popolari f’pajjiżna l-Ġappuniż.  It-triq li qabdet ħaditha fil-Ġappun.  Hemm hi bdiet taħdem f’restaurant fejn kienet maħbuba ferm.  Kien dan il-post li laqagħha mal-Professur   Katsumoto, persuna ta’ integrita’ u akkademiku ta’ kalibru għoli ħafna.   L-ewwel inkontru tagħhom ma kienx wieħed pożittiv minħabba li Patricia ratu supperv u tfantset minnu.   Iżda l-Professur Katsumoto baqa’ jemmen fiha anke meta kien hemm letturi oħra li warrbu x-xogħol tagħha.  

Kif insibu anke fil-kopertina, “dejjem kien hemm dak il-leħen kalm ta’ Karsumato jidwi f’moħħha u jimbuttaha għal aktar … ganbare, Patricia san!”.    Anke meta ħassitha taqta’ qalbha u meta ma sabitx min jagħtiha l-appoġġ mistħoqq.  

Kif spjegajt qabel, id-deskrizzjoni ta’ Formosa hija ferm dettaljata u l-panew iddisinjati tar-restorant u l-imġiba tan-nies faċilment iġagħluk tistħajjel l-ambjent fil-Ġappun, anke jekk huwa pajjiż daqstant `il bogħod.  Jidhiri li Formosa xtarr sew il-kultura wkoll Asjatika anke fl-imġiba tal-persuni lejn xulxin.  Fir-rumanz wieħed jinnota laqta ta’ seduzzjoni, emozzjoni u kompassjoni li mhumiex rari la fil-ħajja u lanqas f’letteratura u films Asjatiċi.  

Nagħlaq b’messaġġ li bagħtli l-awtur innifsu, li reġa’ tenn dak li nsibu fil-kopertina dwar x’wasslu biex kiteb dan il-ktieb.  Formosa qalli, “Ridt indaħħal żewġ ħwejjeġ għal qalbi ħafna … it-tagħlim (jiena kont għalliem, Kap tad-Dipartiment tal-Malti kif ukoll mentor, kif inhu l-Professur fir-rumanz) u l-Kultura Ġappuniża, il-ħajja tagħhom, drawwiet eċċ, biex min jaqra jkollu ħjiel ta’ kultura differenti minn tagħna. Naturalment ridt nuri wkoll li fil-ħajja qatt ma għandek taqta’ qalbek, jekk taqla’ daqqa, kompli ġġieled, u tirnexxi. Din tajba kemm għall-istudenti kif ukoll għal kulħadd wara kollox.

it-torca-2023-01-22_26-26

it-torca-2023-01-22_27-27

Leave a Comment