Mystic Artist A study of Anthony Mahoney’s works 1968-2017

Anthony Mahoney  jissellef xi wħud mill-elementi kompożizzjonali minn dawk tal-impressjoniżmu.   Il-pitturi tiegħu huma kkaratterizzati b’kuntrast bejn id-dawl u d-dlam li joħolqu emozzjonijiet differenti u ħafna drabi dak espress fuq it-tila huwa xhud tal-fażijiet tal-ħajja tal-artist.   Skond il-kritiku tal-mużika Camille Mauclair, “Id-dawl jintuża fil-pitturi ta ‘l-Impressjonisti bl-istess mod li t-temi huma estiżi b’mod sinfoniku fil-mużika.”  Għandna wkoll taħlita ta’ figurazzjoni u l-astrazzjoni li għalkemm huma kunċetti totalment opposti, iżewwiġhom flimkien b’mod tassew tajjeb. 

Il-ktieb jimxi b’mod loġiku li jgħin il-qarrej jifhem sew l-artist u jimxi dan il-vjaġġ artistiku miegħu.  Għaldaqstant jibda bil-bijografija, ħsieb kif inhu xieraq ta’ Fr Norbert Ellul Vincenti u wara ħsibijiet ta’ bosta ħassieba fosthom Rose Lapira, Lina Brockdorff, Dominic Cutajar, Kenneth Wain, Tony Mahoney u bosta oħrajn.  Nikkwota minn J.Borg Galea dwar “Far from the Madding crowd”minn silta li deheret propju f’dan il-ġurnal, it-Torċa, fl-1974:  

“Bla dubju l-ħila artistika ta’ Mahoney qed tħalli riżultati sbieħ.  Nieħdu gost ninnutaw il-progress ta’ dan l-artist li deher ukoll li stabbilixxa ruħu fil-qasam tal-arti kontemporanja.  Bla dubbju l-aħjar kwadru mimli dawl spikkanti kif ukoll joffri ħemda assoluta, huwa ta’ Mahoney” (p.49).   

Minn dak iż-żmien ċertament li Mahoney sar wieħed mill-artisti ewlenin u stabbiliti.  U tabilħaqq din id-deskrizzjoni għadha tapplika għaliex id-dawl jispikka fix-xogħlijiet tiegħu u joffru dak il-mument għal riflessjoni.  Kull kwadru storja għalih imma dejjem jistiednek sabiex tieqaf u tapprofondixxi.  L-istess approfondiment tal-artist li jġgħalek tieqaf mill-ħajja ta’ kuljum u taħseb. 

Bosta kwadri jixhdu mument fil-ħajja u għalhekk nistgħu ngħidu li fihom infushom huma bħal vjaġġ spiritwali.  In-natura ukoll hija evidenti f’ħafna minn dawn il-kwadru. Qabel xejn il-bniedem fin-natura minn dejjem kien jarha bħala ħolqien li jmur lil hinn mill-ħiliet tiegħu.  Fin-natura dejjem għaraf kobor ogħla mill-għerf tiegħu.  Imma fl-istess ħn in-natura tagħti spazju wkoll għal esperjenza traxxendentali.  Mhux ta’ b’xejn li l-istess ritmu tal-baħar, tħaxwix tas-siġar u saħansitra l-istess kuluri ispiraw numru kbir ta’ artisti u stidnuhom biex jagħmlu din l-esperjenza spiritwali.  Mahoney jinqeda b’simboli, bħalma jagħmel ngħidu aħna fin-nattivita’.   U wara kollox is-simboli mhux ħtieġa oħra, kif anke jgħid Jung, għall-bniedem?  Is-simboli huma ta’ ħtieġa biex nifhmu dak li jmur lil hinn mill-limitazzjonijiet tal-bniedem.  Id-defenizzjoni ta’ kull realta’ metafiżika minn dejjem ġiet imfissra permezz ta’ simboli mill-famuża parabbola tal-għar fi Platun sal-parabboli ta’ Ġesu’ ta’ Nazaret.  U hekk għamlu l-artisti tagħna meta b’ħafna figuri matul is-snin umanizzaw ir-realta’ tad-Divin. 

Ix-xogħlijiet ta’ Mahoney għaldaqstant iwasslu għal din l-ispiritwalita’ xi wħud taħt il-kappa Kristjana.  Ċertament iżda li r-riflessjoni li toħroġ titlaq mill-figuri reliġjużi u titwassal permezz tan-natura u elementi oħra.  Li kieku kienet poeżija kont ngħid li l-metafora li juża tmur lil hinn mill-binja tal-knisja imma aktarx li jissellifha mill-elementi naturali .  Hekk ngħidu aħna l-Ħniena Divina titwassal permezz ta’ maltempata li fiha wieħed jistaqsi u jitlob propju għall-ħniena.  Fil-kwadru “At Peace.  All is Accomplished” Ommna Marija tieħu sehem mill-istess imħabba ta’ binha fuq is-salib imfissra bħal nixxiegħa tal-ilma.  Ħafna minn dawn ix-xogħlijiet huma mezzi li jgħinunna fid-dixxerniment u li nissieħbu mal-istess artist fil-proċess ta’ meditazzjoni.   

Wara sezzjoni twila li fiha l-qarrej huwa mgħejjun bl-opinjoni tal-kritiċi,  l-ktieb iwasslilna dawn il-pitturi wara xulxin u għaldaqstant nistgħu ingawdu dawn ix-xogħlijiet permezz ta’ dan il-ktieb.  

Jiena nistieden lill-qarrejja tagħna:  Ejja napprezzaw ix-xogħlijiet lokali.  Imma aktar minn hekk, ejja nsibu ħin għall-approfondiment, għal meditazzjoni li wara kollox huwa rigal stess għalina nfusna.  Ktieb bħal dan jgħolli l-valur tal-librerija tagħna imma fuq kollox jgħolli l-valur kulturali tagħna.  

Dan huwa ktieb, pubblikazzjoni oħra ta’ Horizons huwa r-riżultat ta’ snin twal ta’ studju u meditazzjoni minn Mahoney f’tentattiv biex jimmaterjalizza t-timriħ spiritwali u poetiċi tiegħu, flimkien mal-ħolm permezz tat-tila.  U aktar minn hekk seta’ jwasslilna kwadri li fihom infushom huma għodda għalina għal serħan u kontemplazzjoni.  

it-torca-2021-07-11_18-18

it-torca-2021-07-11_19-19

Leave a Comment