Traduzzjoni ta’ poeżiji ta’ Knut Ødegård minn Oliver Friggieri

Il-Professur Oliver Friggieri kien afdani (u fl-istess ħin inħoss din ir-responsabilta’) li nippublikalu fuq din il-paġna, traduzzjonijiet tal-poeżiji tal-awtur kbir Norveġiż Knut Ødegård.

it-torca-2021-06-20_22-22

it-torca-2021-06-20_23-23

Meta nixjieħu, qalbi,
u l-kokka tiġi biex taqbadna
(kaw-kaw, imbagħad nitilqu b’ċaqliqa waħda ta’ ġwenħajhom, fl-arja),
fej’ imbagħad se tkun imħabbitna?

Dan kollu

Nota: Minħabba n-natura ta’ dan l-artiklu u l-importanza ta’ din it-traduzzjoni, qed naqsam magħkom il-fajl bil-poeżiji tradotti u kif qegħdin ippreżentati hawnhekk. Dan sabiex jista’ jerġa’ jkun hemm aktar ħtieġa ta’ qari tal-provi u b’hekk dan ix-xogħol isir parti mil-librerija vasta ta’ xogħlijiet li tana l-Professur Friggieri.
Il-Poeżiji

Leave a Comment