Ir-Raġel li ġie mal-lejl

Awturi : Alfred Massa
Pubblikazzjoni: Horizons

Alfred Massa m’għandu bżonn ebda introduzzjoni dwar kitba ta’ rumanzi (barra li huwa wkoll poeta).  Dan l-aħħar għadu kif tana l-ktieb “Ir-rutina tal-kwarantina” u qablu “Rebbiegħa kollha lwien”.  Issa reġa’ għandna dan il-ktieb, ġdid fjamant “Ir-raġel li ġie mal-lejl”.   Minkejja li dan huwa rumanz, l-awtur ma jinħeliex f’dewmien u kif ngħidu, tidwir mal-lewża.  Fih innifsu anke l-ktieb mhux wieħed volumuż.  Hija storja ħelwa, pero’ fl-istess ħin imħawra b’elementi ta’ misteru u emozzjoni. 

Fiċ-ċentru tal-istorja hemm il-familja ta’ Bettina, armla ta’ Victor li nsiru nafuh fl-ewwel kapitlu.  Trid tadatta għar-realta’ ġdida u b’xi mod timla l-vojt li ħalla żewġha.  Kollox jinbidel meta darba waħda bil-lejl iħabbat il-bieb raġel misterjuż li jitkarrab għall-għajnuna mqar għal dak il-lejl.  Bettina traqqdu f’darha u aktar tard tiddeċiedi li lil dan ir-raġel, li ntroduċa ruħu bħala Konrad, iżżommu f’darha sabiex jgħin fl-għelieqi.  Dan għall-ewwel kien kontra x-xewqa taż-żewġ uliedha għaliex ma setgħux jaċċettaw il-fatt li ommhom tinsa daqshekk malajr il-memorja ta’ missierhom.  Imma b’xi mod hija tipperswadihom dwar il-ħtieġa li l-familja jkollha l-għajnuna.  

Il-misteru dwar Konrad kompla jikber meta darba fost l-oħrajn jiġu żewġt irġiel u huwa mar jistaħba waqt li deher beżgħan.  Aktar tard fl-istorja tpoġġa envelopp fil-kamra ta’ Kristina li fih instabu tliet ritratti tagħha waqt li kienet f’mument ftit intimu u personali.  Dawn ir-ritratti faċilment setgħu jiġu użati bħala xi forma ta’ rikatt u għaldaqstant dan qanqal aktar ħsibijiet.   Ta’ min wieħed jgħid li Konrad kien diġa ġibed l-attenzjoni ta’ Bettina dwar il-fatt li bejn Kristina u Simone, it-tifla ta’ Girgor u Saverja li kienu ħbieb u ġirien, seta’ kien hemm rabta li tmur lil hinn minn sempliċiment ħbiberija normali.    L-istil ta’ ħajja tagħhom u l-fatt li bdew jgħixu flimkien iwassal ukoll għal nuqqas ta’ qbil bejn Girgor u Saverja dwar jekk dawn kinux affarijiet normali li qed isiru issa jew jekk hux nuqqas ta’ attenzjoni.  Saverja b’xorti ħażina iżda ħalliet din id-dinja.  Kollox jinbidel hekk kif xi pulizija ġew jistaqsu għal Konrad, li kien ilu ma jidher ftit.  U hawn insiru nafu min huwa dan Konrad li wara kollox jgħidulu l-Ġermaniż u mhu Ġermaniż xejn.  U x’rabta hemm bejn Konrad u Victor?  U x’ma kinetx taf Bettina dwar Victor?  

Dwar dan iżda ser inħalli f’idejkom il-qarrejja. Fuq kollox, kif insibu fil-kopertina ta’ dan il-ktieb, li dan ir-rumanz “iħalli lill-qarrej kurjuż biex jara xi jkun se jiġri wara – tipiku tar-rumanzi ta’ dan l-awtur tant popolari fost il-qarrejja lokali”.   Kif wieħed jistenna, Alfred Massa għandu ħakma tajba tal-ilsien Malti u din fiha nfisha tgħin biex il-kitba fiha nfisha tagħti gost lill-qarrejja.  Ma’ dawn wieħed isemmi wkoll l-aspett lokali li joħroġ ukoll kemm mill-lokalitajiet u kemm mid-drawwiet.  Dan huwa rumanz, li kif ngħidu, ma titilqux minn idejk sakemm tasal fl-aħħar paġna. 

it-torca-2021-06-13_18-18

it-torca-2021-06-13_19-19

Leave a Comment