1 thought on “Nitkellmu ma’ Roderick Bovingdon, Ir-Rigu”

  1. Prosit x’bicca tajba ghamilt habib. Tidher tassew pulita, ordinata, mahsuba u analizzata. Avolja ghad ma kellix cans naqraha. Issa la mmur id-dar nifliha. Ma nafx ghedtlekx imma jien ikolli noqghod nigi l-librerija lokali biex ninqeda. Dan tajjeb ferm ghalija ghaliex qabel xejn nimxiha mid-dar ghal hawn bhala ezercizzju fiziku (riesaq ghad-79 sena habib tafx) u t-tieni – u din hija l-aktar importanti – peress li jiena minix kunfidenti mac-cibernetika, meta jkolli xi problema (bhal ma jigrili bosta drabi) fil-librerija kwazi dejjem insib lil min jghinni fost il-librara.

    Is-sliem u nghaddilek kummenti aktar sostanzjali la naqra t-test Omar!

    Habibek

    Rigu

    Reply

Leave a Comment