Ix-Xwejjaħ tal-Ġugarelli u stejjer oħra

Awtur: Patrick Sammut

Pubblikazzjoni: Horizons

Din hija l-ħames ġabra ta’ stejjer għat-tfal ta’ Sammut.   il-fatt fl-2010 fost oħrajn ħareġ il-ktieb “Avventura żgħira f’ta’ qali u stejjer oħra” u fl-2012 “Tommy u s-sabiħ tal-qari u rakkonti oħra għat-tfal”, “Ħolm qabel l-irqad” u “Stejjer mill-Bosk”.   Hawn insibu 17-il storja ġdida li fl-imgħoddi l-awtur irrakkonta lil uliedu tard filgħaxija, u li wara għaddiehom minn proċess ta’ tirqim li għamilhom tajbin biex jinqraw kemm miż-żgħar kif ukoll minn min ħalla warajh l-età tal-ħolm u tal-innoċenza. 

Fil-ktieb naraw kemm lit-tfal bħala karattri protagonisti kif ukoll bhejjem differenti u personaġġi oħra u għalhekk dan il-ktieb joffri ambjent fejn it-tfal jistgħu jimirħu fl-immaġinazzjoni.  

L-istejjer huma qosra u ħelwin.  Fl-istorja li ġġib it-titlu prinċipali ngħidu aħba, Bastjan ix-xwejjaħ li kien imur minn raħal sa raħal jferraħ lit-tfal u  jagħmel il-ġugarelli.  Darba waħda iżda daħal f’raħal minnhom u ma reġax ħareġ għax sab kenn taħt ħarruba fejn bena ferrovija kbira.  F’ “Il-ġurdien tal-Imramma Makakk” għandna personifikazzjoni.  Fi żmien fejn ma kienx hemm kumditajiet moderni Iz-zija Żarena kienet poġġi l-ikel f’kamra fejn la kien hemm sħana u lanqas umdita’.  Il-kamra kienet magħluqa b’bieb oħxon.  Iżda dan ma kienx biżżejed għal ġurdien makakk li kien jistenna lil Żarena tmur fil-kamra ta’ fuq, joħroġ mit-toqba tiegħu.  Kull ma jmur dejjem kien igerrem ftit aktar il-bieb u rnexxielu jidħol fil-kamra.  Li ma kinetx taf Żarena kien bit-toqba li kien għamel.   Lanqas in-nases ma ħadmu u għalhekk ġabet qattus.   Il-ġurdien iżda kien makakk biżżejjed u ħadem ġurdien-pupazz.  L-aħjar soluzzjoni għaz-zija Żarena kienet li ssir ħabiba mal-ġurdien tal-Imramma. Fl-istorja ‘Ir-Rota maħruba”, il-ġenituri ta’ Pawlu li kien tifel xtrawlu rota sabiħa.  Kien juża ż-żewġ roti żgħar biex iżomm il-bilanċ, minkejja l-insistenza ta’ missieru.  Jum fost l-oħrajn kien qed juża r-rota u ġrew il-klieb warajh. Tant ġera li r-roti ta’ wara nqalgħu u bla ma nduna beda jaqdef mingħajr ir-roti ta’ wara.    Anke r-Raġel tal-Milied sab postu f’dawn l-istejjer.   Kien qed joqrob il-Milied u r-raġel tal-Milied beda jipprepara biex iqassam ir-rigali.  Fit-tramuntana tad-dinja jew kien dejjem xemx jew inkella dlam.   Tant kien imħabbat jaqra l-ittri fost oħrajn u tant kien jaħseb fuq ħaddieħor li spiċċa saħansitra jinsa lilu nnifsu.   Induna li kien hemm bżonn jieħu ħsieb saħħtu meta kien ser jidħol jorqod u ra lilu nnifsu fil-mera.  Hemm ra l-ħwejjeġ ta’ taħt imsewwijin malajr, imma kien impossibli li jmur jixtri xi mkien għalih.  Ġara iżda li fi gżira fil-Mediterran kien hemm tifel jismu Bernardinu li ried ikun ftit differenti.  Meta ġie biex jikteb lil Father Christmas, ħaseb biex jagħtih xi ħaġa hu, u kitiblu biex jixtrilu xi ħwejjeġ.   Father Christmas ħaseb mal-ewwel li Bernardinu kien tifel speċjali u għalhekk tah rigal speċjali:  Vażett li minnu kienet toħroġ riħa tfuħ u tagħtik ferħ u hena. 

Sammut juża lingwa u stil mexxejja, flimkien ma’ Malti idjomatiku, biex b’hekk l-esperjenza tinbidel f’waħda li tagħti pjaċir u tgħaddi wkoll messaġġ pożittiv. Kunfidenza fost it-tfal, imħabba lejn in-natura, u mħabba lejn l-annimali    L-ispazji fejn isseħħ lazzjoni tal-istejjer huma familjari, u oħrajn li jmorru lil hinn mir-realtà li mdorrijin inġarrbu kuljum. Dawn huma stejjer li joffru waqtiet ta’ mistrieħ u ta’ riflessjoni lill-qarrejja minn għaxar snin ’il fuq.

Dan il-ktieb jinkiseb mis-sit elettroniku https://horizons.com.mt/ jew mill-ħwienet ewlenin. 

it-torca-2021-03-07_18-18

Leave a Comment