L-Esperjenza tat-Tagħlim

Awtur: Terence Portelli; Pubblikazzjoni: Horizons

Dr Terence Portelli hu senior lecturer  fil-Fakulta’ tal-Edukazzjoni, l-Universita’ ta’ Malta, li qed jagħmel sforz kbir biex bi lsien pajjiżna jagħtina kotba tal-pedagoġija u bl-għodda li l-għalliema jeħtieġu.  Dan jista’ jagħmlu għaliex minbarra l-għarfien akkademiku tiegħu, Portelli għandu ħakma tajba tal-Malti. 

Ma ninsewx “L-ewwel passi fil-Malti”  Sensiela ta’ kotba u materjal edukattiv ieħor maħsuba minn Terence Portelli bil-għan li t-tfal ikollhom għodda siewja fit-tagħlim tal-Malti tal-bidu.  Pero’ dwar il-pedagoġija, riċenti Portelli kien ħareġ il-ktieb ‘Fuq il-Għatba tal-Professjoni’ flimkien ma’ Antoinette Camilleri.  Fuq l-Għatba tal-Professjoni hu ktieb għall-istudenti-għalliema bi tħejjija għall-prattika tat-tagħlim, kif ukoll għall-għalliema li se jkunu qed jiggwidawhom fl-ewwel passi tagħhom. F’dan il-ktieb l-istudenti-għalliema u l-għalliema għandhom gwida ċara li tinforma u twitti t-triq għas-suċċess professjonali tagħhom.

“L-Esperjenza tat-Tagħlim” huwa ktieb ġdid jagħti ħarsa strutturata u dettaljata lejn l-istadji ewlenin taċ-ċiklu tat-tagħlim: it-tħejjija, it-twettiq, u t-tgħarbil ta’ din l-esperjenza kumplessa.  Aktar minn qatt qabel, l-għalliema għandhom bżonn idea ċara tal-arti u x-xjenza tat-tagħlim f’kuntesti edukattivi varji.

Il-ktieb huwa maqsum fi tmien taqsimiet ewlenin. L-ewwel taqsima tħares lejn x’nifhmu b’tagħlim. Wara jsir stħarriġ fil-fond tal-identità tal-għalliema, il-kuntest tat-tagħlim, u l-istudenti fil-klassi. L-għalliema jridu jfasslu jew jimmedjaw programm tat-tagħlim – kurrikulu, qafas ta’ kisbiet, sillabu – li jilħaq abbiltajiet differenti, kompetenza essenzjali li hi mfissra fit-tielet taqsima. 

Ir-raba’ u l-ħames taqsima jagħtu ħarsa lejn dawk l-elementi ta’ suċċess f’lezzjonijiet differenti, fosthom riżorsi tradizzjonali bħall-ktieb tal-iskola u dawk aktar kontemporanji li jixorbu l-aktar mit-teknoloġija.

Is-sitt taqsima tħares lejn l-okkażjonijiet ta’ darba kultant jew ftit aktar… bħalma huma ħarġiet ma’ tal-iskola, il-kunċert tal-iskola, l-ewwel u l-aħħar lezzjoni, it-tiswir ta’ wirja u l-magażin tal-klassi.

It-tagħlim għandu bżonn bilanċ bejn istanzi ta’ evalwar u dawk ta’ assessjar, esperjenzi mfissra b’għadd ta’ eżempji fis-seba’ taqsima ta’ dan il-ktieb. Fl-aħħar, l-istudenti-għalliema u l-għalliema jsibu għadd ta’ għodod biex jagħrblu l-esperjenzi tat-tagħlim tagħhom.

Kull kapitlu qasir f’dan il-ktieb – 72 kapitlu b’kollox –  jiffoka l-attenzjoni fuq qasam dejjaq tal-esperjenza tat-tagħlim billi: jippreżenta u jfisser b’mod sempliċi t-termini ewlenin, jesplora l-argumenti u l-perspettivi differenti, u jipproponi għadd ta’ possibbiltajiet pedagoġiċi mnejn l-għalliema jistgħu jagħżlu. It-tabelli, il-formoli u ċ-ċekkjaturi f’dan il-ktieb tfasslu biex jiggwidaw il-ħsieb kritiku u kreattiv tal-għalliema fi stadji differenti tal-iżvilupp professjonali tagħhom, minn dak bikri sa wieħed mogħni bl-esperjenza.

L-idea wara dan il-ktieb hi li l-esperjenza edukattiva tal-istudenti tkun waħda pożittiva skont kemm l-għalliema jagħrfu jinsġu flimkien komponenti differenti taċ-ċiklu tat-tagħlim tul il-vjaġġ edukattiv tal-istudenti tagħhom.

Il-ktieb jinsab għall-bejgħ mingħandi il-ħwienet ewlenin tal-kotba.

it-torca-2020-12-13_17-17

Leave a Comment