Irvin Vella: Il-Każ tal-Maħżen Mitluq!

Awtur: John A. Bonello; Pubblikazzjoni: Merlin Publishers

Għal dawn il-fans kollha, John A. Bonello, flimkien mal-Merlin Publishers, għadu kemm ħareġ il-ħames każ għal Irvin x’jinvestiga: Il-Każ tal-Maħżen Mitluq!

Irvin Vella: Il-Każ tal-Maħżen Mitluq huwa l-ħames ktieb fis-sensiela ta’ misteri investigattivi għat-tfal, wara Il-Każ Manduca (1), Il-Każ tas-Serqiet Strambi (2), Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor (3) u Il-Każ Stella Maris (4).

Is-sensiela t’Irvin Vella hi l-ewwel sensiela ta’ investigazzjonijiet ta’ detective bil-Malti miktubin apposta għat-tfal.

Irvin kellu każ ġdid, dak ta’ MaryRose Marmara li ma kienetx taf fejn kien qed imur żewġha u għaldaqstant staqsiet lill-Irvin biex jinvestiga.

Irvin mar jara x’qed jagħmel żewġha (Wiġi Marmara) iżda  Irvin Vella sparixxa u ħadd ma kien jaf fejn jinsab.   Ma ħalla ebda nota, ebda messaġġ li jista’ jagħti ħjiel ta’ fejn seta’ mar. Mhux iwieġeb meta jċemplulu. U ma qal lil ħadd fuq xiex qed jaħdem. Irvin kien mistenni jmur lura d-dar għall-ikel, iżda ma tfaċċax.  Bdew jistaqsu lin-nies għalih, fosthom lil Mary Rose Marmara.   Marru fejn indikatilhom hi u sabuh mal-art.   Meta qam tilef il-memorja tal-aħħar sentejn.

Kienet biċċa xogħol kbira biex juruh x’għandu ħalli jiftakar fosthom il-blogg tiegħu.  Wara li fehem sewwa x’kien jagħmel huwa ried li jkompli bħala investigatur.  Meta raw x’seta’ ġara. 

U hawn daħal l-Ispettur Montebello.  Pprova jwassal x’kien qed jagħmel Wigi Marmara.  Waqt li qed jinvestigaw sabu żewġ ċrieket li għandhom in-numru u meta fittxuha sabu li għandu x’jaqsam mal-għasafar.  Meta bdew jistaqsu lin-nies fuq l-għasafar sabu lin-nies kellhom kopji ta’ dawn in-numri. 

Meta jibqa’ ma jmurx lura, il-ġenituri tiegħu jinkwetaw u jagħmlu rapport ’il-Pulizija. Hawn jidħlu fix-xena l-kuġini tal-investigatur, l-aħwa tewmin Luca u Laura, li jirnexxilhom jiskopru ħjiel li jwassalhom għal maħżen mitluq il-Ħamrun.

Il-kotba kollha ta’ Irvin Vella huma mżejna b’illustrazzjonijiet tal-artista magħrufa Lisa Falzon.   F’dawn ir-rumanzi, Falzon tuża stil retro li jkompli jenfasizza l-atmosfera ta’ misteru u investigazzjoni tal-istejjer.

Irvin Vella: Il-Każ tal-Maħżen Mitluq jinsab għall-bejgħ mill-ħwienet tal-kotba kollha, jew online direttament minn merlinpublishers.com

it-torca-2020-12-13_17-17

Leave a Comment