Ra

Poeżiji ta’ Jesmond Sharples

Pubblikazzjoni:  Klabb Kotba Maltin

It-titlu ta’ dan il-ktieb Ra, li kien alla Eġizzjan, jindikalna mal-ewwel bit-tip ta’ metafora ta’ dan il-poeta, forsi ngħid jien differenti minn dik li soltu mdorrijin biha.  Għalkemm il-mitoloġija, l-allat u l-filosofija orjentali bla dubju ta’ xejn mhumiex restritti għal Sharples u affaxxinaw lil bosta poeti oħrajn.     Dawn il-poeżiji huma bħal vjaġġ; Vjaġġ kemm interjuri u kemm esterjuri fin-numru ta’ postijiet li joħodna fihom.  Huma wkoll vjaġġ fiż-żmien fejn iwaħħad ix-xbiehat tal-imgħoddi mal-preżent u anke ngħid jien mal-ġejjieni. 

Interessanti kif minn allat li mhux marbutin mal-kultura Maltija (Ra, Oris,..)   huwa jirnexxielu b’mod tajjeb ħafna jgħaqqdu ma’ dak li jidentifika ma’ dak li hu Malti.   Huwa l-poeta li kapaċi jaħseb ‘il barra mill-isfera tiegħu innifsu u għaldaqstant jesprimi lilu nnifsu  b’mitoloġiji, b’metafori misluta minn filosofiji barranin.  Pero’ dawn jużhom għall-finijiet tiegħu, kif ser infisser aktar ‘il quddiem u għaldaqstant dan l-artiklu ser inqassmu fi tlieta:  Vjaġġi interjuri, vjaġġi esterjuri u Sharples bħala poeta razzjonali.  Dan il-ktieb jinklud kritika letterarja minn Bernard Micallef li kif nagħmel is-soltu nħaġġeġ li wieħed jaqra dawn il-l-analiżi li fihom infushom ikollhom valur letterarju.  

Vjaġġi interjuri 

L-ewwel parti tal-ktieb titratta x-xemx, id-dawl u d-dlam.  Ix-xemx tagħti d-dawl fuq dak li hemm mistur.     Ra huwa l-alla li jikxef dak li hemm mistur u jirbaħ id-dlam.  Ix-xemx titla’ mill-lvant u għalhekk l-orjent għandu dan is-sinifikat speċjali; dak tad-dawl.  

Sharples għaldaqstant  huwa wkoll realistiku ħafna.  Ċertament li l-“allat” fil-poeżija ta’ Sharples ma jinqatgħux mill-kotra.  Anzi dan id-dawl, metafora importanti ħafna, dejjem hemm biex ifakkarna minn aħna, u minn fejn tlaqna. 

“għax kull meta titla’ x-xemx 

Niftakar li qed ngħum 

F’kożmos dejjem jitbiddel 

Imma li f’qiegħ surtu 

Jibqa’ dejjem l-istes…”

(Illużjoni, p.2)

Fl-aħħar mill-aħħar bħal ħafna poeti mhux ħieles minn mistoqsijiet eżistenzjali tal-ħajja u l-mewt:

“u pjanta 

tixxettel 

u tikber, 

uinxef…”

(Ħajja…u mewt, p.4) 

Waqt li l-kotra għandna ħabta niġġeneralizzaw u nħarsu pjuttost lejn il-qoxra ta’ barra, il-poeta jħaffer u jara kull sitwazzjoni fl-uniċita’ tagħha.  

“Hemm xemx irħama

U kiesħa treżżaħ,

Hemm xemx tittama

U dik li tfewwaħ.”

(Hemm xemx, p. 17) 

Għall-bniedem kwalunkwe teżisti xemx waħda imma għall-poeta hemm bosta xmux – huma iktar esperjenzi tal-ħajja – wħud isaħħnuk, iwennsuk u oħrajn diżappuntanti.   Għall-poeta mhemmx realtà waħda imma diversi u uħud huma kunfliġġenti jew kontrastanti, kontradittorji bħall-ossimoro tax-xemx kiesħa rħam.    Din fuq kollox hi l-ħajja tal-poeta. Fiha bosta xmux.

Dak li huwa sabiħ fil-ħajja jixxennaq li qatt ma jintemm.  Bħal kull poeta, artist, huwa ħalliem, u jittama f’dinja aħjar kif joħroġ aktar fit-tieni u t-tielet kapitlu.  Imma anke f’dak li huwa personali, huwa jibża’ li l-esperjenza ta’ mħabba li jkun għadda minnha bħal tinżamm f’bozza. 

“Fejn hi, fejn hi x-xemx

li fuqha dawlha rħiet, 

fuq imħabbitna tħeġġeġ

li qatt ma ntfiet?” 

(Ħdejn il-breakwater, p.8)

Din l-esperjenza ma jixtieqx li tintilef għax fil-maħbuba tiegħu qalbu tfur u l-vojt ta’ ħajtu jimtela, u għaldaqstant jgħidilha:

“F’ħarstek hemm ix-xemx

li ddawwal kull rokna dlam sewdien. 

F’ħarstek isbaħ l-għodwa

b’leħnek jgħanni ferħan l-innu tal-ħolqien.” 

(F’Ħarstek, p.10)

Il-pożittivita’ ta’ Sharples ma tnaqqas xejn min-niket u tbatija li jġarrab kull bniedem.  Fost oħrajn hemm il-frustrazzjoni fuq il-post tax-xogħol, speċjalment meta l-enerġija u l-inizjattiva jispiċċaw maħnuqa bil-medjokrita’.  “Jien sirt fajl mitluq, f’uffiċju pubbliku” (p.66) jgħidilna l-poeta. 

Vjaġġi esterjuri 

Fit-tieni parti joħroġ aktar ‘il bżonn li l-poeta jestendi l-vjaġġ intern.   Ta’ min jgħid li f’kull poeżija li għandna jissemma l-post fejn inkitbet.  Din hija karatteristika differenti għal dan il-poeta, kontra poeti oħra bħal fil-każ tiegħi personali ngħidu aħna, fejn nippeferi li ma norbotx il-poeżija mal-kuntest li tkun inkitbet fih.    Il-post hawnhekk, joħloq kronaka ta’ fejn kien u jistabbilixxi l-kuntest.   L-għeruq tal-poeta huma f’pajjiżna fejn issawru ħsibiietu.  

Xi wħud mill-poeżiji jinkitbu huma stess waqt il-vjaġġ barra minn pajjiżna, u oħrajn huma dwar il-vjaġġ innifsu.  Għalhekk għandna numru ta’ poeżiji marbuta mal-post li jkun ra, ngħidu aħna, Fuq l-Għadira ta’ Garda (p.12).  F’misraħ il-belt [ta’ Riga] (p.12),  Fl-imsieraħ Rumani (p.63), Max-xmara Danubju (p.68), F’Paseo del prado (p.81), F’Villa d’Este – Tivoli (p.83), F’Misraħ San Pietru (p.85).   F’dawn il-poeżiji bħal jieħu ritratt ta’ dak il-mument.  

Mhux talli dawn il-poeżiji mhumiex superfiċjali imma Sharples jaf is-sitwazzjonijiet ta’ madwaru tant tajjeb, li kapaċi jaħseb u jagħrbel, u għalhekk kif għidt fil-bidu, dak li huwa estern iħalli intern fuq dak li huwa interjuri.   Hekk jagħmel ngħidu aħna Ix-xemx tkellmet (p.14) li hija dwar Liverpool,  fejn jirrifletti dwar il-faqar tal-ħaddiema f’kuntrast mal-lussu tal-Karidrali.  Minn Albert Dock hemm id-dehra maestuża tal-Katidral Anglikan (fil-fatt huwa wieħed mill-akbar binjiet reliġjużi) u anke l-katirdral Kattoliku u qed jistjajjel (għaliex illum Albert Dock m’għadux li kien dari) it-tbatija tal-ħaddiema, 

Interessanti l-ħajki waqt l-idea tal-vjaġġ.   Il-qosor tal-ħajku parti mil-ġirja taż-żmien imma f’dak iż-żmien qasir joħroġ riflessjoni profonda. 

Poeta razzjonali 

Sharples huwa poeta li ma jinġarrx ma’ xi kurrent ideoloġiku malajr.   Jikkritika elementi liberali daqs kemm huwa fl-istess ħin soċjali.  Jibqa’ konsistenti u ċertament ma jinħakimx mill-propoganda politika.   Fil-poeżija “Fehmet in-nies, p.19” jagħti tbeżbiża lill-poplu:

“Fehmet in-nies 

il-bużbież jitbandal ma’ kull żiffa, 

li titqaxqax f’xemx tiżreġ 

u tumda fin-nida bikrija 

t’għodwa sajfija…”

Ċertament jikkritika 

“ix-xarabankizzazzjoni ta’ Malta – 

Il-pseudo-għorrief isuquha” (p.91).  

Waqtiet ifakkrek f’Orwell fejn wara li l-kotra jkunu tneżżgħu minn kull individwalita’ u l-fakulta’ ta’ ħsieb ħieles u infurmat, jibilqgħu b’mod aktar faċli l-propoganda u saħansitra jirringrazjawhom talli tawhom, kif niddeskriviha jiena, il-laqx li waqgħu mill-imwejjed tal-pranzi.  F’dan iċ-ċimiterju mentali, ħa nsejjaħlu hekk, Sharples jiddeskrivi l-poter (p.90) bħala 

“il-ħolma renjanti 

raqda mekkanika 

f’dagħbien 

ta’ kotra injoranti” 

Dan il-kunċett jidher f’poeżiji oħra bħal “Il-ħsieb” (p.88).   

Din l-affermazzjoni politika hija soda u tinkorpora l-valuri soċjali flimkien ma’ dawk tal-ġustizzja, tinfatam mil-liberaliżu estrem.  Ma jiddejjaq xejn jesprimi t-twemmin reliġjuż tiegħu, waqtiet magħġun ma’ dak soċjali. Jattakka l-ipokrezija tad-dinja, fejn pajjiżi jistgħanew minn fuq il-faqar ta’ ħaddieħor, jinvestu fl-armi biex ikissru lil ħaddieħor u fl-istess ħin bi ħsieb li jfakkarni f’dak ta’ Ġwanni Pawlu II jitnikket għall-qerda tal-feti f’soċjeta’ żviluppata li qed issir aktar konxja li ttejjeb il-ħajja. 

“Fejn hemm il-ġid noqtlu l-feti bla leħen…

Fejn hemm iż-żejt inbiċċruhom bil-gwerer.”  (F’labirint l-ipokrisija, p.50). 

Jitnikket bil-gwerra qrib ix-xtut tagħna, fil-Libja fejn il-poplu jibqa’ jittama li jkun hemm is-sliem (p.70).  

Konklużjoni 

F’xi wħud mill-poeżiji Sharples minbarra fil-ħoss jilgħab ukoll bil-mod kif tidher il-poeżija, ittri ikbar mill-oħrajn eċċ.  Irrid ngħid li anke dawk ikkwotati hawn, jista’ jkun li ma jidhrux eżatt kif inhuma fil-ktieb u jkun ġust li nirrikonoxxi dan, speċjalment għal fatt li l-punteġġjatura, l-identazzjoni u l-preżentazzjoni kollha kemm hi għandhom rwol importanti mmens f’dawn il-poeżiji.  

Nagħlaq bi kliem Prof Bernard Micallef li kiteb il-preżentazzjoni ta’ dan il-ktieb: 

“…il-lirika ta’ Sharples hija interpretazzjoni ġdida ta’ lingwaġġ li diġà esprima t-tensjonijiet fundamentali ta’ ħajjitna, diġà pprovdielna s-simboli, l-analoġiji, u l-assoċjazzjonijiet li mill-eqdem rakkonti mitoloġiċi ddeterminaw kif se nestendu l-arketipi li jsawruna. Din hija poeżija li tixhed kif ir-rakkont uman, ladarba beda, jista’ biss jitkompla b’suppliment kemm liriku kif ukoll narrattiv. L-esperjenza lirika tal-motif tax-xemx f’dan il-ktieb tibda fejn jiltaqgħu flimkien il-poeżija u r-rakkont, il-mit antik u x-xjenza moderna, id-djalogu kożmiku u l-jien liriku, u l-opposti l-oħra kollha li jesiġu interazzjoni bla waqfien bejn ġeneri differenti tad-diskors uman.” Prof Bernard Micallef. 

it-torca-2020-09-13_25

it-torca-2020-09-13_26

Leave a Comment