Papa Ahmed

Awtur: Joe Pace

Pubblikazzjoni: Merlin Publishers

Xejn ma kien jonqosna: Papa Malti, Papa Aħmed. “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!”Il-Kardinal Massimo Falzon ħareġ fil-gallarija, ixejjer. Ma jdumx ma jibda l-inkwiet. Sa ma, waqt żjara papali fl-Art Imqaddsa, il-Papa fis-satra tal-lejl jiżgiċċa lill-uffiċjali tas-sigurtà u jgħosfor. U minn hemm tibda tfittxija u tellieqa kontra l-ħin minn aġenti Lhud, Amerikani u Palestinjani. Kulħadd jaħmi l-komplotti tiegħu, u fiċ-ċentru ta’ kollox, donnu dejjem hemm hu, Papa Aħmed. 

F’dan il-ktieb għandna parodija ta’ poplu u razza umana li jaħsbu li huma ħafna ikbar milli huma. Il-parodija iktar tinstab fil-biċċiet ta’ sieħeb Massimo (Papa Ahmed) Thomas.  

Fil-fatt l-aktar elementi b’saħħithom li nara f’dan ir-rumanz huwa l- jumanizza dawk li narawhom ‘il fuq mill-umanita’.  Ipoġġi fl-istess kejl ir-realta’ kiefra tal-bnedmin ma’ dawk li qed jgħixu f’realta’ oħra.  Pero’ l-kritika ta’ Pace mhijiex biss lejn l-istituzzjonijiet, mhijiex biss lejn il-Knisja Kattolika simbolizzata bil-Vatikan imma lejnha wkoll li ninsabu aljenati bl-affarijiet tagħna u bilkemm nifhmu lil ġar ibati qrib tagħna.  

Huwa faċli nippontifikaw u ngħidu kif ħaddieħor għandu jgħix, imma diffiċli li nwettqu bl-eżempju tagħna.   Nistgħu nkunu aljenati anke bl-istess dilettantiżmu reliġjuż, reliġjożita’ popolari li tiddomina f’pajjiżna.  Massimo (Papa Ahmed) dilettant tal-Ġimgħa l-Kbira u jrid jilbes.  

It-tieni punt li xtaqt noħroġ huwa li minkejja li Pace joħloq parodija b’dak li huwa superfiċjali, b’dak li huwa dilettantesk, taparsi reliġjuż u fil-qofol tal-essenza ma ssibx lanqas umanita’, b’waqtiet li jġibulek tbissima, pero’ hemm element ta’ profondita’ fil-ħsieb.  

“Kif taqbad tirraġuna ma’ min ħajtu qattagħha jistenna xi storja ġdida mill-ħakkiema waqt li kważi biljun jistennew il-kliem iqattar minn fommok? Kif tista’ tibda tifhem l-ansjetajiet ta’ min irid jitfa’ l-ikel f’ħamest iħluq kuljum waqt li it tlissen ‘uliedi fi Kristu’ imma taf li ‘uliedek’ se jkollhom ifittxuhom huma l-ħobżiet u l-ħutiet?” (p.59). 

Minn wara t-tistiera huwa faċli li nitkellmu dwar integrazzjoni u kif ħaddieħor għandu jġib ruħu bla ma ninsew il-kuntest aħrax li jkun ġie minnu .

Il-Papa Maltigħażel l-isem Ahmed imma kif fettillu jiżgiġġa mill-ħitan tal-Vatikan li jħabbat wiċċu mar-realta’.  U hemm jibda dak li ma jistenniex.  Naturalment qala’ kjass sħiħ.    It-tiftixa nvolviet saħansitra s-servizzi sigrieti Amerikani, l-Mossad u naturalment is-sigurta’ tal-Papa.  Li ma kinux jafu li l-Papa spiċċa f’idejn Jihadistist estrem li ppjana li jużah, u saħansitra jipprova jużah bħala suwiċida bil-ħsieb li jisplodi l-Ħajt ta’ Ġerusalemm.  U dan waqt li tkun qed tarah id-dinja kollha.  

Waqt li nagħmilha ċara li l-ktieb jiskomoda lil dawk li ma jridux joħorġu min-niċċa tagħhom ta’ konformiżmu u ma joqgħodx lura mill-għażla tal-kelma mitkellma inkluż dik vulgari, jippreżenta temi li jistħoqqolhom ikomplu jiġu mqanqla u anke diskussjoni.  Dan huwa thriller li jinżel għasel ma’ dawk kollha li l-umanita’, l-inġustizzja, l-kawża Palestinjana hija l-kawża u jistmerru l-artifiċjalita’ tal-Fidi u r-reliġjożita’ popolari vojta u bla ruħ. 

Paġna Letterarja It-Torċa, 10 ta’ Novembru 2019

Leave a Comment