Stejjer mill-Bosk

Kemm il-darba nisħqu li t-tfal huwa importanti li jaqraw. F’din il-paġna għalhekk ukoll nagħtu importanza lejn il-ħidma qatigħ li ssir mill-Aġenzija Nazzjonali tal-litterizmu biex trawwem aktar il-qari. Imma x’kotba jħobbu jaqraw it-tfal? Din il-mistoqsija xprunat bosta riċerkaturi sa mill-bidu tas-seklu (Broening, 1934; Harkrader & Moore, 1997; Purves & Beach, 1972). Dawn l-istudju juru li t-tfal iħobbu qari li jġgħalhom jitbissmu, fejn hemm l-annimali, fejn hemm tfal bħalhom, fejn hemm l-avventura u jispiċċaw bi tmiem hieni. Jekk naqbad dawn il-punti, naħseb li b’xi mod kollha nsibhom f’dan il-ktieb ta’ Patrick Sammut.

Bosta jafu lil Patrick Sammut għall-ħarġa diġitali tiegħu “il-Pont”, għax-xogħol tiegħu fil-kritika letterarja u forsi anke bħala poeta. Ħareġ numru ta’ kotba differenti, fosthom l-aktar riċenti “Minn fomm il-ktttieb, it-tieni ktieb” li jkompli wara s-suċċess tal-ewwel ktieb. Dawn l-awtur iżda mhux wiċċ ġdid fil-qasam tal-kotba tat-tfal. Fil-fatt fl-2010 fost oħrajn ħareġ il-ktieb “AVVENTURA ŻGĦIRA F’TA’ QALI U STEJJER OĦRA” u fl-2012 “Tommy u s-sabiħ tal-qari u rakkonti oħra għat-tfal” u “Ħolm qabel l-irqad” fost oħrajn.

Fil-ktieb mhux biss naraw it-tfal bħala karattri protagonisti imma Sammut joffri ambjent fejn jistgħu jimirħu fl-immaġinazzjoni, bħal Robert li xtaq jirkeb unikornu imma biex jaqta’ xewqtu s-saħħara t-tajba riditu jmur fi vjaġġ misterjuż biex iġibilha vażett (Il-Ħolma ta’ Robert, p.11).

L-eroj għadhom wisq għal qalb it-tfal, anki minn numru ta’ riċerki internazzjonali bħal stħarriġ li sar fl-2016 ta’ World Book day (http://www.worldbookday.com/) li jelenkaw numru ta’ eroj popolari mat-tfal. L-eroj mhux nieqsa mill-istejjer f’dan il-ktieb, ngħidu aħna tat-tliet irġiel qalbiena (p.79) li ħarġu mir-raħal tagħhom li kien imdawwar b’territorji u saltniet ħafna aktar antiki minnu li għamlu l-kuraġġ biex isalvaw ir-raħal tagħhom u għamlu vjaġġ avventuruż immens.
Għandna wkoll numru ta’ annimali fosthom Orazju u Ħamilkar li għenu lil xulxin b’modi differenti u lil Drinu l-qattus l-imqareb (p.23) fost oħrajn. L-annimali huma mogħtija karatteristiċi umani, fosthom il-kapaċita’ li jitkellmu u jaħsbu bħalna.

Ta’ min jgħid li f’dawn l-istejjer għandna xi forma ta’ tagħlima li tista’ tkun aktar fil-wiċċ (eżempju l-imħabba għall-kotba li kellu Silvio, p.61 u kif “Orazju ħaseb f’kemm huwa kuntent dak li jgħin lil għajru bla ma jistenna xejn lura”, p.7) waqt li għandna oħrajn li huma aktar sottili eżempju li minkejja d-differenza bejn il-ħmar u l-ors, it-tnejn kellhom kwalitajiet uniċi tagħhom. L-istejjer iwasslu bosta valuri pożittivi bħalma huma l-ħbiberija, r-rispett lejn il-proxxmu u s-sodisfazzjon li wieħed jikseb mill-ħidma onesta.

Ma nistax ma nsemmix li l-pinna ta’ Sammut hija mogħnija b’Malti idjomatiku, li fi żmien fejn qed ngħixu aktar il-multi-lingwiżmu, t-tfal għandhom hawnhekk permezz ta’ dan il-ktieb riżorsa tajba ħafna.

Dan il-ktieb bdejt bħal awtur naqra storja kull filgħaxija lit-tfal tiegħi, u nikkonferma li ħadu fost mhux ftit.

(Paġna Letterarja, 27 t’Awwissu 2017)

Leave a Comment