Il-kotba ta’ Milly u Molly

Kitba ta’ Gill Pittar / Addattament ta’ Frans A. Attard
Pubblikazzjoni: Uptrend publishing

Is-sensiela ta’ Milly u Molly biegħu ‘l fuq minn 3.5 miljun kopja f’109 pajjiż, b’26 lingwa. F’pajjiżna, verżjoni bilingwali ta’ din is-serje qed tasal għalina permezz tad-dar tal-pubblikazzjoni Uptrend Publishing. Skont L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu dawn il-kotba huma fost l-aktar 10 kotba popolari mat-tfal li ħadu sehem fl-inizjattiva “Aqra fis-Sajf”. Il-kotba Milly, Molly inkitbu biex ixerrdu l-għarfien tad-diversita’ u l-valuri sodi billi jsawwru l-karattru tat-tfal.


Għaldaqstant f’dawn il-kotba insibu diversi valuri li jitwasslu b’mod sottili ħafna waqt li qed jagħtu gost lit-tfal. Ngħidu aħna Milly, Molly u d-Denfil ta’ Sam, it-tema ċentrali hija ir-Responsabbiltà Soċjali. Din it-tema tar-responsabbilità terġa’ tispikka fl-istorja Milly, Molly u ż-Żerriegħa tal-Qar’aħmar. Bi ftit għajnuna mingħand in-Natura, Milly u Molly joħolqu pjan biex itaffu l-ġuħ fl-Afrika. Fil-ktieb Milly, Molly u Tikka, it-tema hija dik tat-Tjubija waqt li fil-ktieb Milly, Molly u l-Fenek tal-Indi Betelgeuse it-tema hija sabiex ngħinu lil ħaddieħor jibni stima tiegħu nnifsu. L-istima lejn il-ġisem tagħhom u tal-oħrajn, tema li qed nagħrfu dejjem aktar li t-tfal jagħru sa minn ċkunithom ukoll toħroġ fil-ktieb Milly, Molly u Meg.


Kif għidt fl-artiklu tiegħi tal-11 t’Ottubru 2015 hemm diversi modi kif wieħed jagħraf letteratura tajba tat-tfal. U m’għandi ebda problema li ngħid li dan il-kotba fihom l-elementi kollha neċessarji. Fost oħrajn insibu l-eroj u l-karattri prinċipali, allura f’dan il-każ Milly u Molly li t-tfal jistgħu jidentifikaw magħhom. Dwar l-oriġini ta’ Milly u Molly insibu fl-aħħar tal-kotba. Il-tagħlima qegħda hemm imma mhux b’mod li ttellef il-gost tal-qari. Għax wara kollox it-tfal ser jaqraw għall-gost u dak huwa importanti ħafna.


Il-verżjoni Maltija ta’ dawn il-kotba tiġi b’żewġ lingwi u dan ikompli jagħti fil-fehma tiegħi aktar valur lil dawn il-kotba. Nafu kemm huwa importanti li uliedna jitgħallmu jħaddmu tajjeb iż-żewġ ilsna, kif anke joħroġ mill-Istrateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Il-Ministru Evarist Bartolo reġa’ tenna dwar l-importanza tal-bilingwiżmu waqt it-tnedija tad-dokument ta’ konsultazzjoni dwar il-Politika tal-lingwa fl-ewwel snin. Fil-fatt hemm diversi riċerki li juru kif li tħaddem tajjeb lingwa mhux neċessarjament ifixkel it-tagħlim tal-lingwa l-oħra, hekk kif naraw ngħidu aħna f’postijiet bilingwi bħal Kanada. Il-mod kif iż-żewġ ilsna huma minsuġin flimkien f’dawn il-kotba laqtitni ferm. Ta’ min wieħed jgħid iżda li l-kotba jagħtuna parir, hekk kif insibu fil-qoxra, sabiex jinqraw l-ewwel b’lingwa u imbagħad b’lingwa oħra u mhux biż-żewġ lingwi f’salt. Barra min hekk ifakkru li t-traduzzjoni Maltija hija adattament u mhux kelma b’kelma mill-ingliż; nistqarr li naqbel ħafna ma’ dan il-mod.


Nissuġġerixxi wkoll li tidħlu fis-sit http://www.millymolly.net/. Bħal kotba dan is-sit huwa bil-Malti u bl-Ingliż, imma l-verżjoni Maltija sakemm qed nikteb dan l-artiklu għadha qed tiġi żviluppata. Dawn huma kotba li uliedna ser jiggustaw ħafna jaqraw u ser jiġġennu għalihom. Fl-istess ħin jistgħu jintużaw anke f’xi lezzjonijiet fosthom dawk tal-iżvilupp personali u soċjali li llum jinkludu wkoll dwar l-iżvilupp tal-karriera, u b’mod tematiku anke f’suġġetti oħra.

Paġna Letterarja 29 ta’ Novembru 2015

Leave a Comment