It-Tifel li ħadd ma’ ħabb

Casey Watson
Pubblikazzjoni: BDL

Nistqarr li l-istorja li għandna llum hija waħda ta’ swied il-qalb imma hija realta’ kiefra illi hawn fostna. Imma hija wkoll storja ta’ tama. Il-ktieb laqatni l-aktar għaliex bħala għalliem iltqajt ma’ numru studenti li jkollhom bosta problemi soċjo-ekonomiċi. Waħda mid-diffikultajiet li kont insib mill-esperjenza tiegħi hija l-impatt li dawn il-problemi jħallu fuq l-edukazzjoni tat-tfal, mhux biss akkademika imma wkoll dik ta’ imġieba. Bosta drabi, għalkemm mhux dejjem, dawn huma marbutin flimkien.


L-istorja ta’ Casey Watson, li hija l-ewwel waħda tiegħu li huwa wkoll foster carer stajt għalhekk nirrelata magħha. Trid tkun waqtiet vera professjonali sabiex tinduna bit-tbatija, u trid ukoll ħafna u ħafna imħabba. Ma tistax iżda teduka, jew twassal persuna biex jimxi ‘l quddiem fis-soċjeta’jekk ma tifhimx l-għeruq tal-problemi u t-tbatija li jkun għadda/għaddiet minnha. F’kelma waħda trid tifhem persuni.


Justin kien ilu jiġi pprovdut kenn sa minn meta kellu 5 snin, waqt li ħutu kellhom tliet snin. Ommhom kellha l-vizzju tad-droga, u ħalliethom bil-ġuħ u waħidhom. Naturalment kif spjegajt fl-introduzzjoni tiegħi, dawn xejn ma jolqtu tajjeb lill-persuna. Fil-fatt ġie pprovdut mill-inqas għoxrin kenn ieħor mingħajr ebda suċċess.
Ta’ ħdax –il sena meta ltaqa’ ma’ Casey Watson, Justin kien vjolenti u agressiv . Casey u r-raġel tagħha Mike kienu speċjalisti ma’ imġieba diffiċli u kienu jippruvaw diversi mezzi ta’ għajnuna lil dawn it-tfal. Għalhekk kienu l-aħħar tama għal Justin. Kif inhu mistenni, huwa kien jirrifjuta l-imħabba li huma kienu joffrulu. Din fil-fatt hija sfida kbira anke għall-għalliema li jaħdmu ma’ studenti diffiċli, għaliex mhux biss ir-riżultati jkunu żgħar (biex ma ngħidx kważi bilkemm jidhru), imma wkoll l-imħabba li ħafna drabi joffru lill-klijenti tagħhom li huma l-istess tfal xi darba ma tkunx daqshekk apprezzata. Naturalment qegħdin nitkellmu, biex inkun ċar fuq tfal bħal Casey li l-ħajja ma tantx tbissmitilhom.
Kienet żjara fid-dar ta’ omm Justin li setgħu jaraw dak il-passat u l-problemi li Justin qatt ma tkellem dwarhom. Issa Casey u l-familja tagħha setgħu jifhmu il-kawża tal-problema u l-tbatija siekta li kien għadda minnha.
Dan il-ktieb jinkiseb mill-ħwienet ewlenin jew minn BDL San Ġwann.

Paġna Letterarja, 16 t’Awwissu 2015

Leave a Comment