Petali f’Wiċċ l-Ilma

Nhar it-Tnejn 3 ta’ Marzu 2014, taħt il-Patronċinju tal-Eċċellenza tiegħu President ta’ Malta George Abela, kien hemm it-tnedija tal-antoloġija ta’ poeżiji “Petali f’wiċċ l-ilma” tal-avukat Alfred Grech, fil-Palazz tal-President f’Sant Anton. Din it-tnedija ġiet organizzata bl-għajnuna tal-Għaqda Poeti Maltin, li tagħha Grech huwa membru. Għalkemm Alfred Grech daħal fix-xena letterarja pjuttost tard, għandu kitba matura u tajba. Mal-ewwel laqatni l-istil tiegħu, li minkejja l-ħsibijiet profondi, waqtiet espressi fil-vers endekasillabu, ma jonqosux fil-ħlewwa u l-benna tal-poeżija. Wieħed għalhekk faċilment jinnamra mal-versi ta’ Grech, u metrika mexxejja u li tpaxxi lil qarrej.

Waqt il-preżentazzjoni Grech iddeskriva dawn il-poeżiji bħala partijiet differenti mill-bijografija tiegħu. Grech jiddisekrivi dawn il-versi bħal “petali ta’ warda’, hekk kif inhu l-isem tal-ktieb, fil-poeżija “Il-Versi tiegħi”;

“Il-versi tiegħi petali ta’ warda
Li nqtajtlu ġo kaxxetta u hemm minsija;
Jekk trid tkun tafni sew kemm terga’ l-għatu
U tikxef kulma jien żemmejt għalija.”

Il-Professur Oliver Friġġeri li wkoll għamel l-analiżi ta’ dawn il-poeżiji, fil-preżentazzjoni tiegħu waqt it-tnedija iddeskriva dawn il-poeżiji bħala waħda mibnija fuq l-oħra. Mhumiex iżolati minn xulxin. Dawn il-poeżiji jixhdu iċ-ċokon tal-gżira Għawdxija, li Grech baqa’ jġorr dan iċ-ċokon miegħu għaliex il-poeta huwa fil-fatt mir-raħal pittoresk ta’ Kerċem.

Kieku jkolli nagħżel kelma waħda li tidentifika l-poeżija ta’ Grech hija “Imħabba”. Il-professur Friġġieri waqt il-preżentazzjoni wkoll stqarr li l-poeta huwa bniedem li jħobb. Waqt li kull bniedem jista’ jkun poeta, il-poeta irid iħobb. Fil-ktieb naraw il-poeta li jrid ikun hemm għal kullħadd:

“U jekk għad taqta’ qalbek
U t-telgħa ma titlax
Lil hinn mill-eqreb ħotba
Hemm jien għalik tibżax.”
(Xaqliba ma’ kull fewġa)

Xi waqtiet it-toroq tal-ħajja mhux dejjem faċli, waqtiet imħarbta u oħrajn fejn tħoss li ma tistax timxi aktar. Il-poeta wkoll iħoss dan f’diversi poeżiji tiegħu, ngħidu aħna:
“Nixtieq li kont nixxiegħa
Fejn l-ilma ma jaqtax,
Imm’int dagħbien iwitti
Tiqaflek ma tistax.”
(Nixtieq li kont nixxiegħa)

Il-poeta madankollu, minkejja d-diffikultajiet tal-ħajja, huwa ottimist
“Nixtieq li miegħek ngħum il-ħolm t’għada
Biex b’hekk nistgħu ninsew kruhat il-bieraħ”
(Nixtieq li miegħek noħlom)

Alfred Grech bħala artist, ma jiddejjaq xejn jesprimi dak li jħoss bi bċejjeċ satiriċi li jlaqqgħuna fost oħrajn mal-politiċi u jistaqsi “għaliex xebgħu jgħaddu ż-żmien u jidħku bina?” (Elezzjoni 2013)

L-ewwel ħaġa li laqtitni fil-kitba ta’ Grech hija l-istil tradizzjonali li jħaddan fil-biċċa l-kbira tal-poeżija. Hija poeżija ħelwa u tagħti pjaċir lil min jaqrha daqs kemm hija profonda. Huwa vjaġġ li l-poeta jagħmel, u fi kliemu:
“Li kieku nrabbi l-ġwienaħ
U nofroq il-wesgħat,
Nirbaħ il-baħar kollu
U l-qilla tal-allat.”
(Li kieku nrabbi l-ġwienaħ)

(L-Orizzont, 8 ta’ Marzu 2014)See Translation

Leave a Comment