Biża’ u Kuraġġ

Nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Frar saret il-preżentazzjoni tar-Rumanz Storiku “Biża u Kuraġġ”
ta’ Karmenu Mallia, fil-Beġa Franċiża fil-Birgu, flimkien mal-Kunsill lokali tal-Birgu. Dan il-post meraviljuż qed iservi bħala l-Kunsill Lokali tal-Birgu wara restawr estensiv li sar fih. Din kienet preżentazzjoni aktar milli tnedija, peress li r-rumanz diġa qiegħed jinbiegħ mill-ħwienet ewlenin. Il-preżentazzjoni fil-Birgu kienet f’waqtha minħabba l-fatt li r-rumanz huwa ambjentat il-Birgu. Niltaqgħu ma’ Célestine li ssir tħobb lil Fredu Flores, imma żżewġet lit-Tabib Bru. Meta mietet Célestine t-Tabib beda jrabbi lil Miriam, it-tifla ta’ ħuh. Ir-rumanz huwa ambjentat fi żmien il-Gwerra u għaldaqstant il-qarrejja ser jiltaqgħu mal-ġrajjja tal-Illustrious u l-Konvoj ta’ Santa Marija u t-tabiliet popolari ta’ Ċetta tad-Dudu; li niltaqgħu ukoll ma’ dan il-karattru f’dan ir-rumanz. Bosta nies tal-Kottonera fittxu kenn fi nħawi oħra fi żmien il-gwerra. Hilda, oħt Fredu Flores, kienet attriċi, u ltaqgħet ma’ Miriam u l-Kanonku Dun Belin f’Ħal Qormi bħala refuġjati. Fredu jiżżewweġ lil Miriam. Hilda romlot ukoll. U hawn jidħol fl-istorja anki l-Avukat Ċiċċibeqqi. Tħajjar għaliha iżda Hilda ma riditux. U Ċiċċibeqqi baqa’ jiġri warajha anke wara l-gwerra, hekk kif Hilda reġgħet marret il-Birgu. Dan hu rumanz ta’ 382 paġna li jinqasam f’19-il kapitlu.

Dr Karmenu Mallia ta kontribut kbir lil-letteratura, l-aktar għall-fatt li huwa espert tal-lingwi. Fil-fatt huwa ħareġ diversi ġabriet ta’ poeżiji bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-Franċiż u bl-Esperanto. Karmenu Mallia saħansitra ħareġ kotba sabiex wieħed jitgħallem il-lingwa sabiħa tal-Esperanto u minbarra kitbiet oriġinali tiegħu b’din il-lingwa, qaleb ukoll diversi kitbiet oħra għall-Esperanto. Malia rebaħ ukoll diversi premijiet letterarji kemm Mlata kif ukoll barra minn Malta. Huwa membru tal-Akkademja tal-Esperanto, kif ukoll membru onorarju tal-għaqda Poeti Maltin. Mallia ingħata wkoll Ġieh Ħal-qormi u Ġieh Ħaż-Żabbar. (8 ta’ Marzu 2014)See Translation

Leave a Comment