John F. Kennedy: Il-President Assassinat

Edward (Eddie) Attard issa sar sinonimu ma’ bosta riċerka dwar il-l-istorja tal-pulizija, tal-kriminalità, u l-ħabs . Fost oħrajn, Attard jibqa’ msemmi għall-kotba tiegħu, Il-Ħabs, l-Istorja tal-Ħabsijiet f’Malta mill-1800 (2000), Il-Pulizija f’Malta, (1999) – wieħed mill-kotba tas-sensiela Kullana Kulturali (PIN), Delitti f’Malta (2001, BDL), Assassinji Internazzjonali – Enċiklopedija ta’ Persunaġġi Assassinati u l-Bijografija tagħhom (2006, PEG), Mintoff u De Gray (2008, BDL), u Murder in Malta (2009, BDL).

Hawnhekk Eddie qed jippreżenta waħda mill-aktar omiċidji magħrufa, dak tal-President John F. Kennedy. Ma jistax jonqos li hekk kif jiġri wara każ bħal dan ikun hemm numru ta’ kontroversji kif ukoll spekulazzjonijiet. S’issa nafu li Lee Harvey Oswald huwa dak li spara u qatel lil Kennedy. Madankollu ma’dan il-qtil nibtu diversi tijori u ipoteżi ta’ x’seta’ ġara. Il-ħila ta’ Attard hija li jagħraf jiġbor dan kollu b’mod komprensiv, imma fl-istess ħin miktub b’mod mexxej li ma jħalli ebda diffikulta’ biex wieħed jaqra u jifhem il-fatti. Kennedy sar President fi zmien ta’ tensjonijit kbar, kemm minn barra kif ukoll interni. Fil-qofol tal-gwerra bierda Kennedy ma ddejjaq xejn jieqaf lill-aqwa potenza rivali tal-Istati Uniti, jiġifieri l-Unjoni Sovjetika. Fl-istess ħin kellek il-kwistjoni razzjali fl-Istati Uniti. Attard ma jonqosx milli jirreferi wkoll għar-rapport tal-Kummissjoni Warren u anke għall-kritika li saret għal dan l-istess rapport. Fost il-kritiċi ewlenin kien hemm l-avukat Mark Lane paremess tal-ktieb Rush to Judgement li ħareġ fl-1968. Fl-introduzzjoni ta’ dan l-istess ktieb, il-kittieb famuż Trevor-Roper kiteb li wieħed mill-avukati mqabbda mill-kummissjoni kiteb “illi kieku Oswald ġie ipproċessat l-ebda qorti ma kienet tikkundannah fuq l-evidenza li nstabet” (paġna 103). Imsomma… aktar dwar dan wieħed jaqrah fuq il-ktieb ta’ Eddie Attard. Interessanti ħafna wkoll l-appendiċi, fosthom il-korrispondenza bejn il-President Lyndon Johnson u l-President Sovjetiku. Nikita Khrushchev. (L-Orizzont, 25 ta’ Jannar 2014)

Leave a Comment